תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי, לעבור לאזור תוכן מרכזי

תכנית הדגל למאבק בהדרה וקידום סולידריות חברתית

 1. תוכנית מוסדית הפועלת לקידום שותפות אקדמיה - קהילה
 2. זכתה מאז הקמתה ב- 2011 במענקים מטעם המל"ג בסך 2,100,000 ₪ ולשיתופי פעולה עם קרן איס"ף וארגונים בקהילה
 3. תוכנית בין -תחומית המשלבת פקולטות שונות (רווחה ובריאות, חינוך, משפטים, מדעי הרוח -חוגי אמ"ת)
 4. מאז הפעלתה התבצעו:
  • 15 קורסים משולבי עשייה התחומים שונים
  • פיתוח פרויקט 'אקדמיה בקהילה' להנגשה להשכלה גבוהה ופיתוח מנהיגות בקהילה - 3 קורסים
  • הפעלת 5 יוזמות חברתיות עם קבוצות בהדרה חברתית במערב חיפה ביחד עם אנשי סגל אקדמי כגון המרכז לחקר התיירות, ארכיון הסיפור העממי - 20 מלגות לסטודנטים לריכוז פעילות ועבודה עם מאות משתתפים בקהילה.
  • הקמת חממת מחקר לחקר העוני וההדרה - 3 פוסט-דוקט', 2 דוק', תלמידי מ.א.