תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי, לעבור לאזור תוכן מרכזי

מטרות המרכז וייחודיותו

קידום המחקר הבינתחומי בנושא עוני והדרה חברתית

פיתוח מתודולוגיות מחקריות ייחודיות

עידוד מחקרים חדשניים

קידום שיתוף פעולה בין חוקרים, קובעי מדיניות, שירותים חברתיים, ארגוני החברה האזרחית ונציגי קהילות

הפצת ידע והעלאת מודעות ציבורית

פיתוח עתודת מנהיגות אקדמית, מקצועית וקהילתית מודעת עוני