תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי, לעבור לאזור תוכן מרכזי

פרויקט שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני

תוכנית "שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני" הוקמה בשנת 2006 כיוזמה חדשנית המשותפת למינהל שירותים חברתיים וקהילה של עיריית חיפה ולבית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי רווחה ובריאות באוניברסיטת חיפה.  תכנית זו מבוססת על מעורבותם האקטיבית והשוויונית של תושבים החיים בעוני, סטודנטים בבי"ס לעבודה סוציאלית ועובדים סוציאליים הפועלים עם ולמען משפחות המתקיימות בתנאי עוני והדרה חברתית בעיר.

הרעיון ליוזמה נולד על רקע העמקת הפערים החברתיים בישראל, העלייה המתמדת באחוז הילדים הגדלים מתחת לקו העוני והחרפת הדרתן החברתית של קבוצות שונות בישראל.

עד היום השתתפו בתכנית  כ- 200 סטודנטים, עובדים סוציאליים ותושבים פעילים אשר מטופלים בלשכות הרווחה של עיריית חיפה בעקבות מצוקה כלכלית קשה. הפרויקט נועד לקדם את מצבן של משפחות החיות בעוני הסובלות מחסך רב מימדי (הכנסה נמוכה, בעיות תעסוקה, בעיות דיור, מחסור במזון, ביגוד, חימום ותרופות, חובות, קשיים בניצול שירותים שונים, בידוד חברתי והיעדר יכולת התארגנות ברמה קהילתית). זאת על ידי מתן סיוע ותמיכה ברמה הפרטנית, הענקת תמיכה ברמה החברתית על ידי עבודה קבוצתית, קידום יכולת ההתארגנות העצמית ברמת הקהילה ומעורבות אקטיבית בשינוי מדיניות חברתית. תכנית זו מבוססת על פרדיגמה אלטרנטיבית, הטוענת שטיפול בבעיות חברתיות מורכבות מחייב התערבות רב ממדית, אינטנסיבית וארוכת טווח תוך יצירת מעורבות, שותפות שוויונית, שינוי תודעתי ופעולה חברתית של אוכלוסיות היעד עצמן.

מטרות השותפות:

 • לקדם את מצבן של משפחות המתקיימות בעוני והדרה חברתית.
 • להעמיק את השותפות בין אקדמיה, שדה ואנשים החיים בעוני והדרה חברתית.
 • להשפיע על מדיניות חברתית באמצעות התארגנות קהילתית רחבה של תושבים פעילים, אנשי אקדמיה, סטודנטים, ועובדים סוציאליים במסגרת שירותי הרווחה.
 • פיתוח ידע ומחקר בתחום העבודה הסוציאלית עם אוכלוסיות בעוני, בהדרה, במשבר ובסיכון.

צוות השותפות:

 • פרופ' רוני סטריאר- יוזם ומקים שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני. ממונה אקדמי על שותפות חיפה.
 • גב' מירי סלומון- מנהלת התכנית ומנהלת מרכז לימוד עוני ביחידה ללימודי שדה, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
 • ד"ר עינת לביא- ליווי מחקרי. המרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה חברתית. אוניברסיטת חיפה
 • מר בוריס זלסבסקי- עוזר הוראה. קורס עבודה סוציאלית קהילתית ארגונית המלווה את תכנית שותפות חיפה.

 

תכנית הדגל למאבק בהדרה וקידום סולידריות חברתית

 1. תוכנית מוסדית הפועלת לקידום שותפות אקדמיה - קהילה
 2. זכתה מאז הקמתה ב- 2011 במענקים מטעם המל"ג בסך 2,100,000 ₪ ולשיתופי פעולה עם קרן איס"ף וארגונים בקהילה
 3. תוכנית בין -תחומית המשלבת פקולטות שונות (רווחה ובריאות, חינוך, משפטים, מדעי הרוח -חוגי אמ"ת)
 4. מאז הפעלתה התבצעו:
  • 15 קורסים משולבי עשייה התחומים שונים
  • פיתוח פרויקט 'אקדמיה בקהילה' להנגשה להשכלה גבוהה ופיתוח מנהיגות בקהילה - 3 קורסים
  • הפעלת 5 יוזמות חברתיות עם קבוצות בהדרה חברתית במערב חיפה ביחד עם אנשי סגל אקדמי כגון המרכז לחקר התיירות, ארכיון הסיפור העממי - 20 מלגות לסטודנטים לריכוז פעילות ועבודה עם מאות משתתפים בקהילה.
  • הקמת חממת מחקר לחקר העוני וההדרה - 3 פוסט-דוקט', 2 דוק', תלמידי מ.א.

פעילויות נוספות

 • —התקיימו שלושה כנסים מדעיים בהשתתפות חוקרים מהארץ ומחו"ל
 • —התקיים קורס בין-לאומי בשיתוף עם אוניברסיטת מרילנד בנושא "צדק חברתי"
 • —נכתבו הצעות מחקר
 • —זכינו במספר הצעות מחקר בנושא עניים עובדים בישראל וגרמניה
 • —נבנו שותפויות עם ארגונים שונים (עיריית חיפה, מרכז ליאו בק, אלווין ישראל, וארגונים נוספים)
 • —ייעוץ וליווי אקדמי לתהליך של פיתוח רגישות במערכות בריאות לטיפול באנשים החיים בעוני
 • —נערכים כעת מספר מחקרים במקביל כגון "לשכות רווחה בערים מעורבות", עניים עובדים בישראל, מחיר העוני, קורסי משלבי עשייה בקהילות מודרות וכו'