תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי, לעבור לאזור תוכן מרכזי

צוות המרכז

ראש המרכז

Image

פרופ' רוני סטריאר

פרופ' רוני סטריאר מלמד בבית הספר לעבודה סוציאלית בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, מייסד מרכז המחקר, מייסד תכנית הדגל של אוניברסיטת חיפה למלחמה בעוני ובהדרה חברתית.

תחומי התמחות: לימודי קהילה וארגון (Macro-practice), גבריות ואבהות, עבודה סוציאלית נוגדת דיכוי, פרקטיקה של מדיניות, ועוני והדרה חברתית (איכותני)

 

סגני מנהל המרכז

ד
ד

ד"ר עינת לביא

חברת סגל אקדמי בחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה. 
תחומי התמחות: עוני והדרה חברתית, אימהות עכשווית, קונפליקט עבודה-משפחה, מדינת הרווחה, מדיניות חברתית, עוני ועבודה סוציאלית, מדידה איכותנית של עוני, ניאו-ליברליזם ואי שוויון

ד"ר אסף לבנון

מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות: עוני והדרה חברתית, פערים מגדריים בשוק העבודה, מתודולוגיה, מדיניות

רכזת מרכז המחקר

ד

תמר שוורץ

דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלה כוללים: עבודה קהילתית, שירותי רווחה בערים מעורבות, תהליכי פלייסמייקינג ונשים שחיות בעוני

חברי הועד המנהל

פרופ' איסי דורון- יו"ר

ד"ר ניסים כהן

מר שרון לינק

גב' אילנה בן ליש

גב' קורינה הרשקוביץ

ד"ר עליזה לוין

ד"ר אסף לבנון

ד"ר סנדי קדר

מר רן מלמד

גב' ראונק נאטור