תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי, לעבור לאזור תוכן מרכזי

ראש המרכז

פרופ' רוני סטריאר

פרופ' רוני סטריאר

פרופ' רוני סטריאר מלמד בבית הספר לעבודה סוציאלית בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. ראש המגמה למנהיגות ושינוי חברתי בלימודים לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית. ממונה אקדמי על תכנית הדגל של אוניברסיטת חיפה למאבק בהדרה וקידום סולידריות חברתית. ראש המרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה החברתית. ממונה אקדמי על שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני.

חברי הנהלה

ד"ר עינת לביאד"ר עינת לביא

חברת סגל אקדמי בחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה. 

חוקרת במרכז הבינתחומי לחקר העוני וההדרה החברתית.

תחומי התמחות: עוני והדרה חברתית, אימהות עכשווית, קונפליקט עבודה-משפחה, מדינת הרווחה, מדיניות חברתית, עוני ועבודה סוציאלית, מדידה איכותנית של עוני, ניאו-ליברליזם ואי שוויון.

 

ד"ר אסף לבנוןד"ר אסף לבנון

מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה

תחומי התמחות: עוני והדרה חברתית, פערים מגדריים בשוק העבודה, מתודולוגיה, מדיניות רווחה.